Juridisch-Economisch Lexicon in lijn met voorgeschreven spelling Taalunie

Naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandse Taalunie, de samenstellers van Het Groene Boekje, zijn alle ingangen van het Juridisch-Economisch Lexicon bekeken. Het bleek dat 42.000 ingangen van het Lexicon nog niet in Het Groene Boekje opgenomen zijn. Van deze 42.000 ingangen werden 36.000 meteen goedgekeurd, de overgebleven 6.000 ingangen zijn stuk voor stuk doorgenomen. 

Hierover is gediscussieerd

Over 320 termen is gediscussieerd. Bijvoorbeeld over ‘Kroonberoep’, dat moest worden ‘kroonberoep’, maar dat is het niet geworden want het gaat hier om ‘beroep bij de Kroon’, de rijksoverheid, niet bij het hoofdsieraad van de vorst. ‘Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.’ moest worden ‘Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo’. Aangezien het de officiële naam is van het besluit, hebben we het niet veranderd. Het ‘aanmeldcentrum (AC)’ moest worden ‘aanmeldcentrum (ac)’, maar overal wordt als afkorting ‘AC’ gebruikt, onder andere door de Dienst Terugkeer en Vertrek. 

Zonder discussie

Veel wijzigingen zijn zonder discussie overgenomen, zoals hobbesiaans, landbouwvennootschap (lv), mavogediplomeerde, nee-tenzijbeginsel, redelijkbelangcriterium, quasizelfstandige, rsi-klachten, verkortetermijnprocedure en zmok-school.

 

De spelling van de Nederlandse termen in het Lexicon is nu geheel in lijn met de door de Taalunie voorgeschreven spelling.