Esther Roest adviseerde Aart bij het zoeken naar geschikte vertalers, vertaalde zelf een letter en nam een leeuwendeel van het redactiewerk voor haar rekening.

 

Ruim voor de start van het werk raakte Esther al bij het werk aan het Lexikon der Rechts- und Wirtschaftsterminologie betrokken. Tijdens een vertalersbijeenkomst waar Aart over zijn plannen vertelde, stelde zij kritische vragen en wees hem op de Duitse vertaling van het Burgerlijk Wetboek.

 

‘Ik vond dat die vertaling goed nagepluisd moest worden, waarop Aart vroeg wie dat dan moest gaan doen. Op die vraag stelden wij ons toen allemaal nog wat aarzelend op, maar ik meldde mij uiteindelijk aan. Het is wel grappig dat Aart juist die taak uiteindelijk zelf op zich heeft genomen.'

Praktijkervaring

Op de middelbare school bleek Esther goed in Duits. Dat deed haar besluiten tolk-vertaler te worden in plaats van arts, zoals zij aanvankelijk van plan was geweest. De weg naar haar doel vond zij ook belangrijk. Daarom studeerde zij eerst Duitse taal en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en deed daar de laatste twee jaar een opleiding tolk-vertaler naast.

Daarna heeft Esther elf jaar bij een groot advocatenkantoor gewerkt. ‘Ervaring opdoen is van groot belang. Wanneer je net van een opleiding komt, weet je nog niets. Nu benaderen mensen mij juist vanwege mijn grote praktijkervaring.’ In 2008 vestigde zij zich als zelfstandig vertaler en tolk. 

Internet

‘Vrijwel al het beschikbare materiaal bleek volstrekt ontoereikend om het Juridisch-Economisch Lexicon te vertalen,’ vertelt Esther. ‘Ik dacht dat ik zo’n letter wel in twee weken kon vertalen, maar het zoekwerk bleek een tijdverslinder van formaat, ik deed er acht weken over. Het enige bestaande woordenboek waar ik wat aan had was Duden, een naslagwerk voor de Duitse taal. Daar staat ook niet alles in, maar wel heel veel. Ik vond er bijvoorbeeld de geslachtsaanduiding van een woord. In de loop van het werk voerde Google een aantal verbeteringen door die voor ons het zoeken vergemakkelijkte. Daardoor ging ik steeds beter en sneller zoeken op internet.’

Redactie

Esther deed veel redactiewerk. ‘Niet zo gek, want ik zie elke missende n, maar tijdens dit werk ben ik mij zo mogelijk nog bewuster geworden van het belang van accuraat werken.’