Melding 'Maximum number of users reached'

Wanneer u één of een beperkt aantal licenties hebt, kan het voorkomen dat de boodschap 'Maximum number of users reached' verschijnt bij het opstarten van het Lexicon. Dit doet zich hoofdzakelijk voor bij gebruikers van de download. Het wil zeggen dat het maximum toegestane aantal gelijktijdige gebruikers voor het Lexion al actief is op de PC, of binnen het netwerk waar de PC een onderdeel van is.

 

Het aantal gelijktijdige gebruikers is afhankelijk van de gekochte licentie. Doet dit probleem zich voor, vraag u dan af of u het programma op twee werkplekken hebt openstaan, of op nog een werkplek probeert te installeren.

 

Als u 1 licentie hebt, wordt het probleem opgelost door het programma op de andere computer af te sluiten.

 

Het kan ook zijn dat het programma afgesloten lijkt te zijn, maar dat er op de achtergrond toch nog onderdelen van het programma draaien. Het programma is actief zolang in de "system-tray" een icoon staat van het Lexicon. De "system-tray" bevindt zich rechtsonder op het scherm. Men kan de applicatie geforceerd sluiten door met de rechtermuisknop op het Lexicon-icoon in de "system-tray"  te klikken en voor "exit" te kiezen.

Daarna kan het programma weer worden gestart.