Workaround cd-romversie 2007 onder IE8

Na installatie van het Lexicon de volgende aanpassingen uitvoeren in de directory waarin het Lexicon is geïnstalleerd (normaal is dat C:\Program Files\lexicon):

  • vervang C:\Program Files\lexicon\lexicon.exedir\resources\templates\start.chtml      in     old-start.chtml
  • vervang C:\Program Files\lexicon\lexicon.exedir\resources\templates\start2.chtml    in     start.chtml

Daarnaast is het nodig om eerst alle browserschermen te sluiten vóór het starten van het Lexicon.
Na het openen van het Lexicon kunnen weer andere browserschermen in IE8 worden geopend.